Blond woman studio monitors

About us

Sonarworks is an award-winning audio technology innovator delivering an individually perfected sound experience to every music creator and lover.

Key milestones

Founded in 2012

200'000+ Pro recording studios rely on our tech

Used by 55+ Grammy Award-winning engineers

Conducted biggest consumer sound research

Twice nomine / two years in a row CES Innovation Awards

Over 1M SoundID app installs

Sonarworks started off in the professional audio space in 2012. Its patented technologies are now used in more than 200'000+ studios globally, including many Grammy-Award-winning engineers recording A-list stars (like Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Adele, Coldplay, and more). After conducting the biggest consumer sound preference research ever, Sonarworks now is on the mission to put personal sound front row and center for every music listener world-wide. With its industry-leading SoundID audio personalization technology Sonarworks offers category excellence for data-driven machine learning technology integration into consumer electronics devices and music database platforms.

Founders

Martins Popelis

“I want to put an end to all the empty promises of great sound. It is time to put the listener in control.”

Martins Popelis

Helmuts Bems

“We are actually about to change the definition of good sound. From now on, “the greatest sound” will always be a personal matter.”

Helmuts Bems

Our offices

Latvia

Smerla iela 3, Riga, LV-1006

USA

2804 Gateway Oaks Dr 100, Sacramento, CA 95833

China

Focus Associates, Beijing City

Wold map with office locations

European funds support

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

SIA Sonarworks 2017. gada 31.augustā noslēdza līgumu nr. SKV-L-2017/432 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"

SIA Sonarworks īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: “Jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijas pētījums un izstrāde” Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006.

Pētījuma mērķis ir radīt tādu tehnoloģiju kopumu, kas atpazīst klienta dzirdes vajadzības un spēj piedāvāt audio risinājumus, kas pielāgojas klienta dzirdes īpatnībām.

Pētījums par jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijam un izstrāde (31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020, 31.03.2021, 31.05.2021)

Projekts „Tehnoloģiju pārneses programma"

SIA “Sonarworks” 2020.gada 31.janvārī noslēdza projekta „Tehnoloģiju pārneses programma” īstenošanu (projekta identifikācijas numurs VP-PI-2018/10). Projekta mērķis bija izstrādāt jaunu industriālu produktu datorprogrammēšanas jomā: SDK (Software Development Kit), kas piemērots plašam klientu lokam, sākot ar mobilo telefonu un datoru operētājsistēmu izstrādātājiem, beidzot ar mūzikas aprīkojuma (skaļruņi, austiņas) ražotājiem. SDK ir programmatūras bibliotēkā, kas iekļauj sevī gan jau šobrīd SIA Sonarworks izstrādātos patentētus algoritmus skaņas korekcijai, gan arī dažādus jaunus algoritmus augstas skaņas kvalitātes nodrošināšanai, kuri tika izstrādāti projekta ietvaros.

Visi projekta mērķi ir sasniegti pilnā apmērā.

Projekts „Tehnoloģiju pārneses programma"

SIA Sonarworks īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: “Automatizēta (semi) multikanālu akustiskās mērīšanas un koriģēšanas tehnoloģijas ieviešana” Projekts Nr. 1.15.
(31.03.2021, 31.06.2021, 31.09.2021)

Pētījuma mērķis ir izstrādāt un ieviest SIA Sonarworks jaunu multikanālu akustiskās koriģēšanas tehnoloģiju.

Projekts „Tehnoloģiju pārneses programma"

SIA Sonarworks īsteno Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 7.pantā minētās atbalsta programmas augsti kvalificētu darbinieku piesaistei projektu ID Nr. JU-PI-2021/9 Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu, inovatīvu produktu datorprogrammēšanas jomā – programmatūru automašīnu salonu kalibrācijai labākas skaņas kvalitātes iegūšanai no iebūvētajām skaņas ierīcēm.