Jan 12, 2021

EU fondu pārskats

31.12.2020 

SIA Sonarworks ar 01.09.2019 uzsākusi īstenot pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privatā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums – Jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijas pētījums un izstrāde.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

 

Projekta 5. Starpposma rezultāti

 • Atrasto dzirdes korekcijas profilu ģenerēšanas metožu kopa notestēta uz 500+ unikālu cilvēku grupas attālinātā formā, izmantojot web platformas rīku

 • Iestrādāta papildfunkcionalitāte web platformas rīkā, kas ļauj testējamo dzirdamības frekvenču vai frekvenču zonu attālinātu maiņu

 • Balstoties uz ievāktajiem dzirdes datiem, izstrādātas 6 unikālas vidējo dzirdi aprakstošas līknes vecuma grupās no 10 līdz 70 gadu vecumam (vecuma sliekšņa samazinājums līdz 70 gadiem tika pieņemts testa subjektu nepieejamības rezultātā).

 • Izmantojot statistiskās metodes un intensitātes karšu pielietojumu uz ievāktajiem datiem, tika noteiktes šībrīža veselīgas dzirdes aprakstoša frekvenču raksturlīkne

 • Tika izvesta analīze ar mērķi novērtēt ievākto dzirdes datu korelāciju pret  internacionālos dzirdes veselības standartos definētajiem dzirdes aprakstošiem datiem.

 • Dzirdes testu rezultātā tika atrasta viena optimālā dzirdes korekcijas ģenerēšanas metode, kas korekcijas sintēzē iekļauj lietotāja ieviesto kļūdu, objektīvu dzirdes mērījumu salīdzināšanu ar atrasto veselīgas dzirdes references frekvenču raksturlīkni un pasargā gala lietotāju no pārlieku dramatiskām skaļuma izmaiņām dzirdes korekcijas profila rezultātā

 

Turpmākie darbi:

 • Gala dzirdes mērīšanas un korekcijas profila ģenerēšanas metodikas pilnas dokumentācijas izstrāde.

 • Dzirdes mērīšanas un korekcijas rīka tehniskās specifikācijas izstrāde ieviešanai mobilajās platformās.

 • Izstrādātās dzirdes mērīšanas un korekcijas metodes integrācija ar mobilajām ierīcēm savietojamā aplikācijā (Android un iOS ierīces) vai plašpatēriņa elektronikas sistēmas ķēdes daļā, kas paredzēta vispārējai datu un signālapstrādei. 

 • Izstrādāt optimizētu lietotāja saskarni ar dzirdes testēšanas rīku, fokusējoties uz tā saprotamību un lietotāja pieredzes optimizēšanu.

 • Lietotāja pieredzes atsauksmju formas dizains un integrācija dzirdes mērīšanas un korekcijas rīkā ar mērķi ievākt brīvās formas viedokļus no gala lietotājiem.