Nov 04, 2021

MCC EU projekta starpposmu apraksti

31.09.2021

 

SIA Sonarworks ar 01.01.2021 uzsākusi īstenot pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privatā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums – Automatizēta (semi) multikanālu akustiskās mērīšanas un koriģēšanas tehnoloģijas ieviešana” .

Projekts1.2.1.1/18/A/006

Pētījums par automatizētas (semi) multikanālu akustiskās mērīšanas un koriģēšanas tehnoloģijas ieviešanu

Projekta noslēdzošā ceturkšņa rezultāti

  • Izstrādāta 90 grādu omni-direkcionālu kalibrācijas mikrofonu korekcijas profilu izveides metodika
  • Starp-skandu fāžu salāgošanas protokols integrēts gala multikanālu mērrīkā
  • Starp-skandu skaļuma salāgošanas protokols integrēts gala multikanālu mērrīkā
  • Starp-skandu frekvenču raksturlīkņu salāgošanas protokols integrēts gala multikanālu mērrīkā
  • Izvesti iekšējie klausīšanās un funkcionālie testi gala multikanālu mērrīkam
  • Gala mērrīka veikstspēja novērtēta plaša spektra telpās, kuru akustiskā apstrāde vērtējama no neesošas līdz profesionālas producēšanas studijas līmenim
  • Gala mērrīka veiktspēja un korekcija novērtēta relatīvi pret industrijā pastāvošu risinājumu veiktspēju
  • Izstrādāta pilna projekta dokumentācija, iekļaujot izpētes un ieviešanas fāzes, kā arī gala mērrīka lietotāju novērtējums