Jun 30, 2021

Pētījums par jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijam un izstrāde.

31.03.2021

 

SIA Sonarworks ar 01.09.2019 uzsākusi īstenot pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privatā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums – Jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijas pētījums un izstrāde.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Projekta 6. Starpposma rezultāti

 • Pabeigta gala dzirdes mērīšanas un korekcijas profila ģenerēšanas, metodikas un citas pavadošās dokumentācijas izstrāde un noslēgts paredzētais tehnisko limitāciju novērtējums.

 • Noslēgts dzirdes mērīšanas un korekcijas rīka gala tehniskās specifikācijas novērtējums no visu iekšējo klientu un departementu puses.

 • Iesākta izstrādātās dzirdes mērīšanas un korekcijas metodes integrācija ar mobilajām ierīcēm savietojamā aplikācijā (Android platforma).

 • Izstrādāta pēc minimālām prasībām veidota lietotāja saskarne ar dzirdes testēšanas rīku, fokusējoties uz tā saprotamību un lietotāja pieredzes optimizēšanu.

 • Veikti izstrādē esošā prototipa iekšējie funkcionālie testi un starpposma klausīšanās testi

 • Integrēta savietojamība ar attālinātu datubāzi lietotāju izvēļu un atsauksmju vākšanai

 

Turpmākie darbi:

 • Android lietotnes dzirdes mērīšanas un korekcijas rīka izstrādes noslēgšana

 • Austiņu korekciju datubāzes pieslēgšana Android lietotnei

 • Izstrādātās Android lietotnes funkcionālo un klausīšanās testu veikšana

 • Izstrādātās Android lietotnes funkcionalitātes un efektivitātes novērtēšana uz Sonarworks SIA nepiesaistītas ārējo cilvēku kontrolgrupas

 • Lietotāja grafiskās saskarnes pielāgojumi attiecīgi ārējās kontrolgrupas viedoklim saskarnes lietojamības un saprotamības kontekstā

 • Ar Android lietotni attālināti ievākto dzirdes datu un izveidoto korekcijas profilu analīze ar mērķi novērtēt lietotnes ieviešanas kvalitāti pēc izstrādātās vēlamās tehniskās specifikācijas