Sonarworks story

Sonarworks started off in 2012 when two music lovers met a scientist. A perfect storm of acoustic know-how and passion for good sound became the software that's currently transforming sound monitoring.

Every member of the Sonarworks team makes sure that the progress behind our products constantly marches onward but the passion burns constant.


The band behind the business consists of

8

Producers & studio engineers

8

guitar/bass players

5

vocalists

6

DIY audio enthusiasts

3

DJ's

SIA “Sonarworks” 2020.gada 31.janvārī noslēdza projekta „Tehnoloģiju pārneses programma” īstenošanu (projekta identifikācijas numurs VP-PI-2018/10).
Projekta mērķis bija izstrādāt jaunu industriālu produktu datorprogrammēšanas jomā: SDK (Software Development Kit), kas piemērots plašam klientu lokam, sākot ar mobilo telefonu un datoru operētājsistēmu izstrādātājiem, beidzot ar mūzikas aprīkojuma (skaļruņi, austiņas) ražotājiem. SDK ir programmatūras bibliotēkā, kas iekļauj sevī gan jau šobrīd SIA Sonarworks izstrādātos patentētus algoritmus skaņas korekcijai, gan arī dažādus jaunus algoritmus augstas skaņas kvalitātes nodrošināšanai, kuri tika izstrādāti projekta ietvaros.
Visi projekta mērķi ir sasniegti pilnā apmērā.

SIA Sonarworks īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: “Jaunas skaņas personalizācijas tehnoloģijas pētījums un izstrāde” Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006.
Pētījuma mērķis ir radīt tādu tehnoloģiju kopumu, kas atpazīst klienta dzirdes vajadzības un spēj piedāvāt audio risinājumus, kas pielāgojas klienta dzirdes īpatnībām

SIA Sonarworks 2017. gada 31.augustā noslēdza līgumu nr. SKV-L-2017/432 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. No 04.11.2017. līdz 05.11.2017. SIA Sonarworks darbinieki pārstāvēja uzņēmumu izstādē "Can Jam Europe 2017", kas norisinājās Berlīnē.